อบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน

กองบริการการการศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา

ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง “นักบริการ 360 องศา”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุม 89403 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในกอง

เรื่อง “การเสริมสร้างการให้บริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.2560 – 21 พ.ค.2560


Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider