รายละเอียดเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเงื่อนไข การให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2559

Continue reading “รายละเอียดเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559”